1. محمدحسن رستمی , فیاض قرائی , علی جلائیان اکبر نیا , سید محمد حسین موسوی , رهایی از رنج در آموزه های قرانی و آیین بودا , آموزه های قرآنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۱-۸۲
  2. فیاض قرائی , پول و احکام آن در اسلام , مقالات و بررسی ها , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴
  3. فیاض قرائی , انسان آرمانی از منظر هندوییزم , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰
  4. فیاض قرائی , تنتره , کتاب ماه دین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷, صفحه ۵۴-۵۹
  5. فیاض قرائی , انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱
  6. فیاض قرائی , نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» , کتاب ماه دین , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷, صفحه ۲۷-۳۵
  7. فیاض قرائی , در مه یا شریعت هندویی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۹
  8. فیاض قرائی , شنکره و مکتب ادوایته ودانته , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۹
  9. فیاض قرائی , نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی» , دانشگاه انقلاب , تاریخ: ۱۳۷۳/۱۰, صفحه ۷۷-۸۸